יום: 9 באוקטובר 2017

Training

09.10.17 יום ב'

חימום: פעמיים
30 הנפות KB
20 כדור קיר
10 שכיבות סמיכה

יסוד
ט'רסטר 2XKB
פרונטסקווט 2XKB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
10 ט'רסטר 2XKB
20 קפיצות קופסה / 30 עליות
25 דדליפט KB
ריצת 200 מ' / 120 קפיצות חבל
25 דדליפט KB
20 קפיצות קופסה / 30 עליות
10 פרונטסקווט 2XKB

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
7 דקות
8-6-4-2-… עד גמר הזמן של
פולקום
לנג'ים
משיכות טבעת