יום: 15 באוקטובר 2017

Training

15.10.17 יום א'

חימום: פעמיים
20 קפיצות קופסה
20 ABMAT
80 ק. חבל / ריצת 200 מ'

יסוד
סקווט קלין

כוח
כל דקה על הדקה 8 דקות
5 סקווט קלין
20 סקווטים

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3 חזרות
25 הנפות KB
5 מתח/ 15 משיכות טבעת
25 כדור קיר
5 פולקום
25 ABMAT + WB
5 רלמ"מ / 5 הרמת רגליים