יום: 16 באוקטובר 2017

Training

16.10.17 יום ב'

חימום: פעמיים
20 קפיצות קופסה
20 ABMAT
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
הנפות KB רוסיות 2XKB

תרגולת 1 WOD – טבטה
פולקום BURPEE

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
30 פיסטולים על קופסה / צמיג
25 כדור קיר
20 קפיצות קופסה
15 דדליפט 2XKB
10 הנפות KB רוסיות 2XKB
5 סקווט קדמי 2XKB

תרגולת 3 WOD – טבטות
ABMAT
סמיכה צידית
סמיכה קדמית
סמיכה צידית