יום: 18 באוקטובר 2017

Training

18.10.17 יום ד'

חימום: פעמיים
10 ע. ידיים על קיר בטיפוס
200 מ' ריצה
5 סטריקט מתח / 10 משיכות טבעת אופ'

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
20 שניות מתיחה לדו רשאי ירכי בכל רגל
בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 ד'
7 פולקום
7 הנפות KB
7 עליות קופסה + KB

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
20 ABMAT
15 שכיבות סמיכה
20 ABMAT
10 דיפים
20 ABMAT
5 פושפרס