יום: 23 באוקטובר 2017

Training

23.10.17 יום ב'

חימום: פעמיים
80 קפיצות חבל / פלטה
30 סקווטים
חצי דקה סמיכה קדמית

יסוד
פושפרס KB יד אחת

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
34 הנפות KB
34 ABMAT
34 כדור קיר
34 שכיבות ברכיים
34 משיכות טבעת
34 עליות קופסה
34 פושפרס KB ביד ימין
34 פושפרס KB ביד שמאל
34 הנפות KB רוסיות

תרגולת 2 WOD – טבטות
1. סקווטים
2. אופניים