יום: 1 בנובמבר 2017

Training

01.11.17 יום ד'

חימום: פעם אחת
4 טיפוס על חבל משכיבה לעמידה
40 פטיש
ריצה 200 מ'

יסוד
ישיבות V
קפיצות סקווט

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
DEADLIFT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים:
5 ישיבות V
ABMAT + WB 5
10 ישיבות V
10 הנפות KB
20 קפיצות סקווט עם שק כוח
20 הנפות KB
30 קפיצות חבל

תרגולת 2 WOD – טבטה וחצי
מתח / מתח עליון / משיכות טבעת
שכיבות סמיכה / ברכיים
סקווט

Training

31.10.17 יום ג'

חימום: פעמיים
30 הנפות KB
20 נדנודי חלול HOLLOW ROCK
20 טפיחות כתפיים SHOULDER TAPS

יסוד
ט'רסטר

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
FRONTSQUAT 5-5-3-3

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
14 ד'
7 ט'רסטר
7 פאוור קלין
7 פולקום מעל מוט

תרגולת 2 WOD – טבטה
ABMAT
מתח / עליון / טבעות