יום: 2 בנובמבר 2017

SPARTANS

02.11.17 יום ה'

חימום: פעמיים
30 סקווטים
ABMAT 20
10 הנפות KB כבד

יסוד
סומו דדליפט הייפול עם ברבל
מגבי רצפה

כוח
כל דקה על הדקה ל 8 דקות
1. 5 סקווט עילי/ אחורי
2. 5 פולקום מעל מוט

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
"הספרטנים"
חמש חזרות
5 מתח / 15 משיכות טבעת
10 דדליפט (משקל קל)
10 שכיבות סמיכה / 20 ברכיים
10 קפיצות קופסה / 20 עליות
10 מגבי רצפה
10 קלין ופרס KB (5 בכל יד)

תרגולת 2 WOD – סאלי
לנג'ים במקום