יום: 9 בנובמבר 2017

Training

09.11.17 יום ה' ו'

חימום: פעמיים
ABMAT 15
20 חתירה / סומו KB הייפול
25 גובלט סקווט

חימום נוסף
חימום ברגנר יחד

כוח
SNATCH PUSH PRESS FROM RACK
5-5-5

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 דקות
2 פולקום
1 פאור סנצ'
2 סקווט עילי / סקווט קדמי
10 ABMAT
10 DU / קפיצות מעל מוט

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
20 GHD SITUP
10 HIP EXTENSION