יום: 13 בנובמבר 2017

Training

13.11.17 יום ב'

חימום: פעמיים
15 משיכות טבעת אופקיות
15 נדנודי קשת
15 נדנודי חלול
15 עליות רוסיות עם KB

יסוד
הנפות KB רוסיות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
ABMAT 20
10 ט'רסטר שק כוח / כדור כוח
5 שכיבות סמיכה / 10 ברכיים
10 גובלט סקווט
5 קפיצות / 10 עליות קופסה
50 הנפות KB רוסיות
10 לנג'ים

תרגולת 2 WOD – סאלי הפוך
HIP RAISES
SIDE PLANK CRUNCH

תרגולת 3 WOD – טבטה
PLANK
AIR SQUAT