יום: 19 בנובמבר 2017

Training

19.11.17 יום א'

חימום: פעמיים
30 סקווט
חצי דקה תליה על מוט (DEADHANG)
20 הנפות KB

יסוד
CLEAN
pushup to side plank

כוח
SQUAT CLEAN 5-5-5-3
10 pushup to side plank in between

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
7 דקות
10 לנג' + KB
5 מתח / 10 משיכות טבעת
3 רלמ"מ / 6 ישיבות V

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
10 פולקום שק כוח
20 בקסקווט שק כוח
30 הנפות KB

Training

18.11.17 מוצ"ש

חימום: פעמיים
ריצה 400
30 כדור קיר

יסוד
פיסטולים
PUSH JERK

כוח
כל דקה על הדקה למשך 10 דקות
4 פוש ג'רק 2 פולקום מעל מוט

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
15 סומו דדלפיט הייפול
10 פיסטולים
5 ט'רסטרים
20 קפיצות קופסה
5 קלין וג'רק
30 סקווטים

תרגולת 2 WOD – טבטה
הרמות רגליים צידיות