יום: 26 בנובמבר 2017

Training

26.11.17 יום א'

חימום: פעמיים
30 ק. חבל
30 הנפות KB

יסוד
BEAR COMPLEX

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
5 מתח / עליון / בקפיצה / טבעות
10 קומפלקס דוב
5 קפיצות צידיות מעל מוט
20 קפיצות חבל כפולות / 40 רגילות
5 ברכיים למרפקים

תרגולת 2 WOD – סאלי
עמידת ידיים משכיבה
שכיבות סמיכה

Training

25.11.17 מוצ"ש

חימום: פעמיים
20 טפיחות כתפיים
20 גובלט סקווט
20 לנג'ים

יסוד
הנג סנצ'

כוח
כל דקה על הדקה 10 ד'
3 סנצ' דדליפט 2, סנצ' פול, 1 סנצ'
ניתן לשנות משקל בין דקה לדקה

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
3 מתח / 6 משיכות טבעת
6 דיפים על קופסה, אחוריים
9 סקווט קדמי 2XKB
ABMAT + WB 15
15 כדור קיר
100 מ' ריצה / 80 קפיצות כוכב

תרגולת 2 WOD – טבטה
שכיבות סמיכה / ברכיים
מתח / משיכות טבעת