יום: 4 בדצמבר 2017

Training

04.12.17 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פושפרס KBX2
20 הנפות KB
25 גובלט סקווט

יסוד
ישיבות V

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעם אחת
80 קפיצות חבל / 60 קפיצות כוכב
30 הנפות KB רוסיות
20 כדור קיר
15 ישיבות V
10 פולקום שק כוח
15 ישיבות V
20 כדור קיר
30 הנפות KB רוסיות
50 סקווטים

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית
קפיצות / עליות קופסה