יום: 10 בדצמבר 2017

Training

10.12.17 יום א'

חימום: פעמיים
20 שכיבות סמיכה / על כדור
40 חתירה
3 דקות עבודה על רלמ"מ

יסוד
רלמ"מ TOES TO BAR
DEADLIFT

כוח
DEADLIFT 5-3-1

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
חמש חזרות
30 שניות רלמ"מ / הרמות רגליים
30 שניות מנוחה
30 שניות דיפים / אחוריים
30 שניות מנוחה
30 שניות דדליפט משקל גוף
30 שניות מנוחה
30 שניות דחיקה בע. ידיים / פושפרס
30 שניות מנוחה

תרגולת 2 WOD – סאלי
העברות כדור