יום: 11 בדצמבר 2017

FILTHY FIFTYUncategorized

11.12.17 יום ב'

חימום: פעמיים
20 סקווטים
15 כדור קיר
20 סומו דדלפיט KB

יסוד
קפיצות קופסה
פושפרס

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
FILTHY FIFTY / THIRTY
50/30 קפיצות קופסה
50/30 משיכות טבעת
50/30 הנפות KB
50/30 לנג'ים
ABMAT 50/30
50/30 פושפרס
50/30 כדור קיר
50/30 פולקום
50/30 קפיצות חבל