יום: 18 בדצמבר 2017

Training

18.12.17 יום ב'

חימום: פעמיים
20 פטיש
20 הרמת רגליים
20 משיכות טבעת

יסוד
פטיש

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
לבצע חזרות של
1
2-1
3-2-1
וכו' עד
8 …2-1

כשכל חזרה היא של:
50-1 קפיצות חבל / 40 כוכב
2-קפיצות קופסה/גלגל
3-הנפות KB
4-ABMAT + WB
5-פולקום
6-שכיבות סמיכה / ברכיים
7-גובלט סקווט
8-לנג'ים בכל רגל

תרגולת 2 WOD – טבטה
סמיכה קדמית
הרמות רגליים צידיות