יום: 19 בדצמבר 2017

Training

19.12.17 יום ג'

חימום: פעמיים
20 סקווט
ABMAT 20
10 מתח / 20 משיכות טבעת אופקיות
2 טיפוס חבל

יסוד
JERK

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
JERK 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 קלין וג'רק
30 קפיצות חבל / ריצת 50 מ'
5 רלמ"מ
30 קפיצות חבל / ריצת 50 מ'
15 כדור קיר
30 קפיצות חבל / ריצת 50 מ'
20 הנפות KB
30 קפיצות חבל / ריצת 50 מ'
20 לנג'ים עם KB
30 קפיצות חבל / ריצת 50 מ'