יום: 25 בדצמבר 2017

Training

25.12.17 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פטיש
15 גובלט סקווט
חצי דקה סמיכה צידית בכל צד

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
4 דקות
5 סקווט קדמי 2XKB
10 שכיבות סמיכה / ברכיים
15 ABMAT

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
4 דקות
20 קפיצות חבל/ כוכב
10 כדור קיר
5 הרמות רגליים בשכיבה

תרגולת 3 WOD – למרב חזרות
4 דקות
6 לנג'ים + KB
12 הנפות KB
18 סקווטים על כדור

תרגולת 4 WOD – למרב חזרות
4 דקות
5 הרמות שק כוח
10 קפיצות צידיות מעל שק
15 ישיבות V