יום: 27 בדצמבר 2017

Training

27.12.17 יום ד'

חימום: פעמיים
20 קלין 2XKB
20 ABMAT
20 העברת מוט מכתף לכתף בזוגות

יסוד
סקווט קלין

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
5 שניות ע' ידיים / על קיר בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות
7 סקווט קלין
7 פושפרס
7 פולקום למתח
2 דקות מנוחה