יום: 29 בדצמבר 2017

Training

30.12.17 מוצ"ש

חימום: פעמיים
15 בקסקווט שק כוח
5 פולקום קפיצת קופסה
דקה סמיכה קדמית

יסוד
BARBELL ROLLOUT

כוח
DEADLIFT 3-3-3-3-3
בין כל סט צריך 3X BARBELL ROLLOUT

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
5 חזרות
5 דדליפט
5 קלין וג'רק
5 ט'רסטרים

תרגולת 2 WOD – צ'קאוט
טבטה אחת כשלחילופין:
כדור קיר
ABMAT