יום: 3 בינואר 2018

HELENNANCY

03.01.18 יום ד'

חימום: פעמיים
50 ק. חבל
15 פטיש בכל יד
20 בקסקווט שק כוח

יסוד
JERK / SPLIT JERK

כוח
FRONTSQUAT 5-5-5-3
JERK 3-3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
HELLEN
שלוש חזרות
400 מ' ריצה
21 הנפות KB
12 מתח שלבים

או

NANCY
שלוש חזרות
400 מ' ריצה
15 סקווט עילי

תרגולת 2 WOD – צ'קאאוט
סאלי שכיבות סמיכה / ברכיים