יום: 7 בינואר 2018

Training

07.01.18 יום א'

חימום: פעמיים
10 ש' עמידת ידיים על קיר
10 ש' מתח סטטי / עם משקל
20 בקסקווטים POWERBAG

יסוד
SQUAT CLEAN

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
10 ROLLOUT בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
ט'רסטרים
פולקום מעל מוט

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
50-75-100 קפיצות חבל / חצי כפול
8-10-12 סקווט קלין

Training

06.01.18 מוצ"ש

חימום: פעמיים
15 קטלבל הילו (KB HALO)
15 פיזיו גומי
30 פולקום

יסוד
סקווט עילי OVERHEAD SQUAT

כוח
OVERHEAD SQUAT 5-5-3-3
BACKSQUAT 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
30 הנפות KB
10 קפיצות קופסה
ABMAT 30
10 כדור קיר
30 סקווטים
10 מתח