יום: 8 בינואר 2018

Training

08.01.18 יום ב'

חימום: פעמיים
40 קפיצות חבל
20 סקווטים
15 הנפות KB
5 פולקום

יסוד
קלין כדור כוח
עליות קופסה רוסיות

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים:
5 קלין כדור כוח
10 כדור קיר
25 משיכות טבעת
15 קפיצות קופסה
20 ט'רסטר צינור/KB
15 עליות קופסה רוסיות
ABMAT 30
45 הנפות KB

תרגולת 2 WOD – טבטה
שכיבות סמכיה
אופניים