יום: 14 בינואר 2018

Training

14.01.18 יום א'

חימום: פעמיים
20 הנפות KB
ABMAT + WB 15
חצי דקה סמיכה צידית

יסוד
FRONTSQUAT

כוח
BENCHPRESS 5-5-5
FRONTSQUAT 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
12 דקות בסולם עולה
8-6-4-2… וכו'
סקווט קדמי
פולקום מעל מוט

תרגולת 2 WOD – טבטה
לנג'ים עיליים
משיכות טבעת / מתח

Training

13.01.18 מוצ"ש

חימום: פעמיים
30 ABMAT
30 KB
10 מתח / עם משקל

יסוד
CLEAN

כוח
CFTOTAL X3
BACKSQUAT 3-3-3
PRESS 3-3-3
DEADLIFT 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3-6-9-12-15
קלין
שכיבות סמיכה / ברכיים
ABMAT + WB/ שליש רלמ"מ
הנפות KB
משיכות טבעת / שליש מתח