יום: 15 בינואר 2018

Training

15.01.18 יום ב'

חימום: פעמיים
20 הנפות KB
ABMAT 15
10 הגבהות רגליים בתלייה

יסוד
פושפרס שק כוח

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
3-6-9-12-15
פושפרס שק כוח
ABMAT + WB
הנפות KB
גובלט סקווט
משיכות טבעת / שליש מתח
50 ק. חבל / כוכב בסוף כל סבב

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
10 דקות
6 סקווט קדמי 2XKB
12 הנפות KB רוסיות
16 אופניים