יום: 18 בינואר 2018

Training

19.01.18 יום ו'

חימום: פעמיים
30 ABMAT
30 KB
10 מתח / עם משקל

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
BACKSQUAT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
30 סומו דדליפט הייפול KB
10 פולקום קפיצת קופסה
5 רגליים למוט מתח/ 10 ברכיים למרפקים
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
שתי סטים (סה"כ 4 ד')
דקה קפיצות חבל / כפולות
דקה שכיבות סמיכה
לסה"כ חזרות