יום: 21 בינואר 2018

CompetitionsOpen

21.01.18 יום א'

חימום: פעמיים
20 הנפות KB
30 סקווטים
10 לנג'ים בהחלפת KB

יסוד
סנצ' KB
סנצ' DB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
18.0
9-15-21
סנצ' DB/KB מתחלף
פולקום מעל KB/DB

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
30 כדור קיר
20 הנפות KB
10 ברכיים למרפקים
10 שכיבות סמיכה
דקה מנוחה