יום: 24 בינואר 2018

Training

24.01.18 יום ד'

חימום: פעמיים
20 משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה /ברכיים
30 סקווטים

יסוד
קפיצות סקווט עם שק כח SQUAT JUMPS

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3-1
עם משקל גדל

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
15 דקות
10 כדור קיר
20 ABMAT
30 קפיצות סקווט עם שק כוח
40 סומו דדליפט הייפול KB
50 קפיצות חבל / 20 כפול

תרגולת 2 WOD – סטטי
דקה הרמת רגליים 45 מעלות
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה סמיכה צידית ימין
דקה סקווט סטטי על קיר
חצי דקה סמיכה צידית שמאל