יום: 25 בינואר 2018

Training

26.01.18 יום ו'

חימום: פעמיים
25 סקווטים
10 ברכיים למרפקים / רגליים 90 מעלות
פעם אחת: ברגנר

יסוד
פאור סנצ'

כוח
BACKSQUAT 5-5-5
JERK 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
5 פאור סנצ' / קלין וג'רק
20 ABMAT
100 קפיצות חבל / 40 כפולות

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
10 ד'
15 קפיצות קופסה
20 כדור קיר