יום: 27 בינואר 2018

Training

27.01.18 מוצ"ש

חימום: פעמיים
100 חבל
50 דדליפט KB
20 ABMAT

יסוד
ברכיים למרפקים / בשכיבה

כוח
DEADLIFT 5-5-3
10 כדור קיר כבד על כדור קיר בין לבין
כולל אחרי

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
שלוש פעמים
דקה דדליפט 50% RM3
דקה שכיבות סמיכה / ברכיים
דקה ברכיים למרפקים / בשכיבה
דקה מנוחה

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים
100 קפיצות חבל / 50 כפולות
15 קפיצות קופסה
15 כדור קיר