יום: 29 בינואר 2018

Training

29.01.18 יום ב'

חימום: פעמיים
דקה סמיכה קדמית
חצי דקה תלייה על מוט
20 קפיצות קופסה

יסוד
סקווט קלין KB

תרגולת 1 WOD – למירב חזרות
12 דקות
40 קפיצות חבל / כוכב
ABMAT 15
10 לנגי'ם בהגבהת פלטה
15 משיכות טבעת
5 סקווט קלין KB יד ימין
5 סקווט קלין KB יד שמאל

תרגולת 2 WOD – טבטה כפולה
הנפות KB
סמיכה קדמית
אופניים
הגבהת רגליים בשכיבה