יום: 2 בפברואר 2018

Training

02.02.18 יום ו'

חימום: פעמיים
חצי דקה סמיכה צידית כל צד
30 הנפות KB רוסיות
15 קפיצות קופסה

יסוד
פיסטולים

כוח
BENCHPRESS 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10 דקות
5 מתח / 15 משיכות טבעת
10 שכיבות סמיכה / 15 ברכיים
12 פיסטוליים / על קופסה

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
10 דקות
5 פולקום
10 הנפות KB
15 כדור קיר
200 מ' ריצה