יום: 3 בפברואר 2018

Training

03.02.18 מוצ"ש

חימום: פעמיים
15 פיזיו גומי
20 הנפות
20 נדנודי חלול
דקה סקווט עמוק במתיחה

כוח
CLEAN 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע פעמים
20 סקווט
10 קפיצות קופסה
20 משיכות טבעת באחיזה הפוכה
5 דיפים / בקפיצה

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
30 כדור קיר