יום: 5 בפברואר 2018

Training

06.02.18 יום ג'

חימום: פעמיים
15 נדנודי חלול
20 הנפות KB
15 פטיש בכל יד

כוח
BACKSQUAT 5-5-3
חצי דקה סמיכה קדמית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
100 קפיצות חבל / ריצה 400
50 סקווט AIR SQUAT
40 ABMAT
30 כדור קיר
20 שכיבות סמיכה / ברכיים
10 מתח / בקפיצה
100 קפיצות חבל / ריצה 400

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
5 דקות
12 הנפות KB רוסיות 2XKB
6 סקווט קדמי 2XKB
3 פושפרס 2XKB

Training

05.02.18 יום ב'

חימום: פעמיים
15 ABMAT
20 משיכות טבעת
30 שניות סקווט עמוק
30 שניות סמיכה קדמית

יסוד
בקסקווט
חתירה KB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
בקסקווט שק כוח / צינור
ABMAT
כדור קיר
שכיבות סמיכה / ברכיים
הנפות KB כבד
קפיצות גלגל / קופסה

תרגולת 2 WOD – טבטה וחצי
חתירת KB יד ימין
גובלט סקווט
חתירה KB יד שמאל