יום: 8 בפברואר 2018

Training

09.02.18 יום ו'

חימום: פעמיים
ABMAT 30
10 שכיבות סמיכה
40 קפיצות חבל / כוכב

יסוד
קיפינג מתח / נדנודי מתח

כוח
CLEAN 5-5-5-3
BENCHPRESS 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
25 סומו דדליפט KB
15 טרסטרים DB / KB
10 מתח / 15 נדנודי מתח
15 ABMAT +WB / רלמ"מ X5

תרגולת 2 WOD – צקאוט
ללא מדידת זמן
5 קימות טורקיות בכל יד