יום: 12 בפברואר 2018

Training

12.02.18 יום ב'

חימום: פעמיים
30 סקווטים
25 סומו דדליפט KB
20 משיכות טבעת / 5 מתח / גומי

יסוד
כל דקה על הדקה
EVERY MINUTE ON THE MINUTE

תרגולת 1 WOD – כל דקה על הדקה
10 ד'
אי זוגי
20 הנפות KB רוסיות
זוגי
ABMAT 25

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
30-40-50 קפיצות חבל
20-25-30 כדור קיר
25-20-15 ABMAT
5-10-10 פולקום

תרגולת 3 WOD – סאלי
משיכות טבעת / אופקיות
סקווטים