יום: 20 בפברואר 2018

Training

20.02.18 יום ג'

חימום: פעמיים
5 כפיפות בטן ב GHD
30 הנפות KB רוסיות
20 קפיצות לנג'ים

כוח
THRUSTER 5-5-3
5 מתח עם משקל / גומי בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
9-15-21
סנצ' KB / DB בכל יד
שכיבות סמיכה / קופסה / ברכיים
ABMAT + WB
1/3 מתח לחזה / משיכות טבעת אופקיות

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
2-4-6-8
קלין
ג'רק