יום: 21 בפברואר 2018

Training

21.02.18 יום ד'

חימום: פעמיים
60 קפיצות חבל / 30 כפול
20 גובלט סקווט
חצי דקה סמיכה צידית (מצטבר)
דקה סמיכה קדמית (מצטבר)

כוח
BENCH 5-5-5-3-1
OHS @ 20/15 5-5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש פעמים
ריצת 400 מ'
10 כדור קיר
15 שכיבות סמיכה
10 כדור קיר
10 פאור קלין
10 כדור קיר
5 פולקום

תרגולת 2 WOD – טבטה
משיכות טבעת / מתח / מתח לחזה