יום: 25 בפברואר 2018

Training

25.02.18 יום א'

חימום: פעמיים
10 ישיבו V / או 10 GHD
30 הנפות KB רוסיות
5 פושפרס בכל יד

כוח
DEADLIFT 5-5-5

יסוד
קלין וג'רק KB/DB

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
20 ד'
8 רלמ"מ / הרמות רגליים בתלייה
10 קלין וג'רק KB / DB
(5 בכל יד)
50 KB סומו דדליפט הייפול עם KB קל
או 50 חתירה

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווטים
משיכות טבעת / מתח