יום: 26 בפברואר 2018

Training

26.02.18 יום ב'

חימום: פעמיים
30 לנג'ים
20 ABMAT
10 פטיש בכל יד

יסוד
סנץ' KB / DB

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
חמש חזרות
50-40-30-20-10 סנצ' DB/ סנצ'ים KB
15-15-15-15-15 שכיבות סמיכה / ברכיים
10-10-10-10-10 כפיפות ABMAT+WB
1-2-3-4-5 פולקום

-הגבלת זמן של 20 ד'
– נגיעה ברצפה עם KB / DB

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווטים
משיכות טבעת