יום: 4 במרץ 2018

Uncategorized

04.03.18 יום א'

חימום: פעמיים
30 סקווט
20 סומו דדליפט הייפול
10 שכיבות סמיכה / ברכיים

כוח
CLEAN 5-5-3
BACKSQUAT 5-5-3
חצי דקה סמיכה קדמית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למרב חזרות
12 דקות
1-2-3-4-5-6..
סקווט קדמי עם KB
פולקום מעל KB

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווטים
שכיבות סמיכה