יום: 7 במרץ 2018

HELEN

07.03.18 יום ד'

חימום: פעמיים
דקה תרגילי מוביליטי לידיים עם מקל
30 הנפות KB רוסיות
40 סקווטים

כוח
FRONTSQUAT 5-5-3
OVERHEADSQUAT עם מוט בלבד 5-5-5

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
HELEN
שלוש פעמים
400 מ' ריצה
21 הנפות KB
12 מתח לחזה/מתח/ בקפיצה

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
ANNIE (Mod)
30-20-10
קפיצות חבל (כפולות)
רלמ"מ / ברכיים למרפקים