יום: 12 במרץ 2018

Training

12.03.18 יום ב'

חימום: פעמיים
4 הליכת חוואי + 4 דדליפט KB בכל פעם
20 כדור קיר
10 בקסקווט עם שק כוח

יסוד
סנצ' KB / DB

תרגולת 1 WOD – טבטה
שכיבות סמיכה
קפיצות כוכב בשכיבה
סקווטים
לנג'ים

תרגולת 2 WOD – למרב חזרות
14 ד'
10 סנצ' DB / או KB
8 גובלט סקווט
6 משיכות טבעת / 3 מתח
4 ABMAT
2 קפיצות קופסה

תרגולת 3 WOD – טבטה
חזרה על טבטה ראשונה