יום: 21 במרץ 2018

Training

21.03.18 יום ד'

חימום: פעמיים
15 כדור קיר
1 הקפה הליכת ברווז
20 הנפות KB
5 מתח סטריקט / עם משקל

יסוד
JERK

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
5 פשיטות GHD בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
10-20-30 הנג קלין
3-6-9 ג'רק
10-20-30 משיכות טבעת
3-6-9 דיפים על טבעות / אחוריים

תרגולת 2 WOD – למירב חזרות
5 ד'
9 ABMAT + כדור כוח
7 הנפות KB רוסיות
5 שכיבות סמיכה