יום: 25 במרץ 2018

Training

25.03.18 יום א'

חימום: פעמיים
10 קפיצות קופסה
20 ABMAT
3 הליכות חוואי עם 2 שקי כוח

כוח
BENCHPRESS 5-5-3
DEADLIFT 5-5-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
ארבע חזרות
ריצה 200 מ'
5 פולקום
30 הנפות KB
12 לנג'ים עם פלטה עילית
10 פושפרס 2XKB

תרגולת 2 WOD – סאלי
סקווטים