יום: 27 במרץ 2018

Training

26.03.18 יום ג'

חימום: פעמיים
20 כדור קיר
30 הנפות KB
10 פטיש על גלגל בכל יד

כוח
BACKSQUAT 5-5-3-3
10 שניות תליה על מוט בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
שלוש חזרות
4 פושפרס 2XKB
5 סקווט קדמי 2XKB
6 קלין עם מוט כבד מהרצפה
7 מתח / 14 משיכות טבעת
8 שכיבות סמיכה / 16 ברכיים
40 ABMAT/ או 20 רלמ"מ
דקה מנוחה

Training

26.03.18 יום ב'

חימום: פעמיים
10 פטיש כל יד
15 עליות קופסה
20 הנפות KB

יסוד
KB קלין וג'רק

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
6-10-14-18
ABMAT + WB
KB קלין + ג'רק מתחלף
כדור קיר
משיכות טבעת

תרגולת 2 WOD – טבטה
סקווט על כדור

תרגולת 3 WOD – טבטה
אופניים
טיפוס הרים