יום: 28 במרץ 2018

Training

28.03.18 יום ד'

חימום: פעמיים
5 מתח / אקסנטרי
10 כדור קיר
20 הנפות KB
30 סקווטים

כוח
DEADLIFT 5-5-3-3
חצי דקה סמיכה קדמית בין לבין

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
TAMA

800 מ' הליכת חוואי עם KB 20/14
(8 הקפות של החנייה)
31 רלמ"מ / ABMAT + WB
31 שכיבות סמיכה / ברכיים
31 סקווט קדמי עם BB 30/45

400 מ' הליכת חוואי עם KB 24/16
(4 הקפות של החנייה)
31 רלמ"מ / ABMAT + WB
31 שכיבות סמיכה / ברכיים
31 הנג' קלין עם BB 40/55

200 מ' הליכת חוואי עם KB 32/20
(2 הקפות של החנייה)

*בעת ההליכה ניתן להחליף ידיים עם ה KB
** יש להפחית משקלים לפי היכולת. אין להוסיף