יום: 1 באפריל 2018

Training

01.04.18 יום א'

חימום: פעמיים
20 פטיש
20 הרמת רגליים
20 משיכות טבעת

כוח
CLEAN 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
לבצע חזרות של (לפי השיר "אחד מי יודע")
1
1-2
1-2-3
וכו' עד
8 …2-1

כשכל חזרה היא של:
20-1 קפיצות חבל / כפולות
2-קפיצות קופסה/גלגל
3-הנפות KB
4-ABMAT + WB
5-פולקום
6-שכיבות סמיכה / ברכיים
7-סקווט קדמי
8-לנג'ים עם משקל
9-קלין
10-פושפרס/פושג'רק
11-הנפות KB רוסיות
12-מתח/משיכות טבעת