יום: 5 באפריל 2018

Training

05.04.18 יום ה' בחוה"מ

חימום: פעמיים
20 הנפות KB
20 לנג'ים
40 קפיצות חבל

יסוד
מתח קיפינג / נדנוד

כוח
מתח סטריקט/אקצנטרי/עם משקל 3-3-3
PRESS 3-3-3

תרגולת 1 WOD – למדידת זמן
פעמיים
10 נדנודים / קיפינג מתח
20 כדור קיר
30 שכיבות סמיכה / ברכיים
40 ABMAT
50 סקווטים
100 קפיצות חבל / 60 כפולות

תרגולת 2 WOD – טבטה
הנפות KB רוסיות