יום: 10 באפריל 2018

KELLY

10.04.18 יום ג'

חימום: פעמיים
40 חבל עם 10 נסיונות לכפולות
30 ABMAT עם 5 נסיונות ל T2B
20 קפיצות סקווט עם שק כוח

יסוד
כדור קיר
סקווט קדמי ופושפרס 2XKB

כוח
DEADLIFT 5-3-3-3

תרגולת 1 WOD – קלי חלקי KELLY
שלוש פעמים:
400 מ' ריצה
30 קפיצות קופסה
30 כדור קיר

תרגולת 2 WOD – למדידת זמן
פעמיים:
5 פרונט סקווט KB X2 קלים
18 משיכות טבעת
5 דדליפט KB X1 כבד
18 ABMAT
5 פושפרס KB X2 קלים
18 שכיבות סמיכה / ברכיים