יום: 15 באפריל 2018

SPARTANS

15.04.18 יום א'

חימום: פעמיים
30 חתירה
20 ישיבות V
10 הנפות KB כבד

כוח
DEADLIFT 5-5-3-1
WEIGHTED PULLUP 2-2-2-2

יסוד
מגבי רצפה

תרגולת 1 WOD – "ספרטנים"
10 מתח / 25 משיכות טבעת
50 דדליפט
50 שכיבות סמיכה / ברכיים
50 קפיצות קופסה / גלגל
50 מגבי רצפה
50 קלין וג'רק KB יד אחד (25 כל יד)
5 מתח / 10 משיכות טבעת